LCC ALUMNI
2019-2020
AmoghaSubramanyaDA

Akshay Anand

Chief Co-ordinator

Shwet Sharma M

Treasurer

Divya

Divya R Madhyan

Secretary

Abhijay Pai

Abhijay Kumar Singh

Joint Secretary

Shripriya

Shripriya Bhat

Editor

Arunima Rashmi Giri

Arunima Rashmi Giri

Editor

Sahana

Sahana gowda

Technical Lead

Koushik J

Koushik J

Technical Lead

MandarPatil

Medha K

Technical Co-ordinator

Aarthi

Aarthi T

Technical Co-ordinator

Nandan K R

Nandan K R

Technical Co-ordinator

mahati

Mahathi

Technical Co-ordinator

Shahid Nehal

Shahid Nehal

Technical Co-ordinator

Darshan D Prabhu

Darshan D Prabhu

Technical Co-ordinator

Vijeth V K

Vijeth V K

Technical Co-ordinator

Anvita S Joshi

Anvita S Joshi

Student Co-ordinator

Dimple

Dimple K Sai

Technical Co-ordinator

Sumangala Rao

Sumangala Rao

Student Committee Lead

Sampritha Rao

Sampritha Rao

Student Co-ordinator

Gaurav Gobind Singh

Gaurav Gobind Singh

Student Co-ordinator

Ahalya R.

Ahalya R

Student Coordinator

Ashritha Shetty

Ashritha Shetty

Student Coordinator

T S Kushal

T S Kushal

Student Coordinator

sushil

Sushil kumar

Event Lead

Rutwik

Rutwik Nayak

Event Coordinator

Aravinda.S.V

Aravinda S V

Event Coordinator

Siddhant Sharma

Siddhant Sharma

Event Coordinator

Ashwath

Ashwath C S

Event Coordinator

Nikhil

Nikhil Prabhakar Kottary

Event Coordinator

Manasa Kanathur

Manasa Kanathur

Event Coordinator

Meghana

Meghana A Rajeev

Event Coordinator

Amogh Mahesh

Amogh Mahesh

Event Coordinator